Buludxan  XƏLİLOV

filologiya üzrə elmlər doktoru,
professor

    
   
   
 
Baş səhifə
 
Kitablar
Haqqında kitablar
Elektron kitablar
Tərtib etdiyi kitablar
Biblioqrafiya
Diplom və mükafatlar
Üzvlüklər
Şəkillər
Video
Əlaqə
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
© Buludxan XƏLİLOV 2015.